Ochrana osobných údajovI.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.etaxipiestany.sk

Milan Masár

sído: Sadová 1013/14, 92203 Vrbové

IČO: 34217525

IC DPH: SK1020847146


II.

Účel spracúvania osobných údajov
III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov
IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov
V.

Zverejnenie údajovVI.

Podmienky spracúvania
VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby
VIII.

Poučenie o právach dotknutej osoby